L’Acord Territorial de La Safor ha rebut una subvenció de 240.000 euros, finançament de la Generalitat Valenciana a través de LABORA, per a desenvolupar un projecte consistent en la “Implementació d’una xarxa de serveis digitals d’orientació i inserció laboral (e-orientació) a la comarca de la Safor” durant 2021-2022.

Aquest projecte es planteja, entre d’altres objectius, facilitar l’accés universal a la informació i als recursos d’ocupació existents en el mercat de treball, adaptar el procés d’orientació laboral a les noves demandes i combatre la bretxa digital entre altres objectius. A la seua vegada aquests objectius es tradueixen en actuacions concretes com ara el desenvolupament d’un sistema web d’informació amb eines tecnològiques específiques per a l’orientació laboral, la configuració d’un assessorament per a trobar treball a través de medis digitals o la formació socio-digital d’usuaris i professionals de l’orientació laboral.

 

En tindre la resolució aprovatòria, el primer pas per a la posada en marxa del projecte passa per la constitució de l’equip de treball. A este respecte, els membres de l’AT han estat treballat els perfils i bases que regiran el procés de selecció.

 

Es preveu la incorporació de 8 professionals: un/a coordinador/a, dos tècnics/ques de prospecció i orientació laboral, un tècnic/a d’empreniment, dos tècnics/ques desenvolupadors/es web i especialistes UX, un tècnic/a de disseny gràfic i per a web i un/a auxiliar administratiu/va.

 

A partir del dia 10 d’abril podran presentar candidatura totes les persones interessades en el procés de selecció. La informació estarà publicada en el tauler d’anuncis de la web de l’Ajuntament www.gandia.es i en premsa comarcal. El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 10 dies naturals, comptats des del dia següent a la publicació.

 

Cal posar en valor que L’Acord Territorial de la Comarca de la Safor pretén impulsar l’ocupació i el desenvolupament sostenible en la seua àrea d’actuació al voltant de la relació ocupació, empreniment i tecnologia, i cóm aquesta pot constituir una oportunitat per al desenvolupament econòmic i social de comarca i l’avanç cap a una societat del coneixement integradora i en igualtat d’oportunitats.

Recordem que aquest compromís es desenvolupa a través d’un Pacte entre la Mancomunitat de Municipis de la Safor, com a representant de tots els municipis de la Comarca, Ajuntament de Gandia, Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor –FAES, UGT-PV Intercomarcal Ribera-Safor-Vall d’Albaida-Costera-Canal de Navarrés, CCOO-PV La Ribera, La Safor i la GVA a través de LABORA.

Comparteix:
Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97