Una de les actuacions previstes en el projecte per al grup de jardineria del Taller d’Ocupació Paisatges de Gandia és intervenir sobre el manteniment i la promoció del Parc d’Ausiàs March.

Aquesta zona d’intervenció secundària situada a la perifèria del nucli urbà i conformada pel Parc d’Ausiàs March i la Plaça del Tirant, és un espai on es vol fer extensible l’experiència de la zona d’intervenció primària, al Parc Natural de l’Alqueria del Duc, realitzant treballs d’adequació, manteniment i conservació d’aquest entorn complementades amb activitats de dinamització que promocionen l’ús i el gaudiment del parc per part de la ciutadania.

Un exemple d’això són els treballs que s’han realitzat per recuperar la zona de plantes aromàtiques de parc, en els quals es va comptar amb l’ajuda i participació de nens i nenes el Dia de l’Arbre, el procés i evolució dels treballs del qual pot observar-se a les fotos.

L’estat previ de la zona, la preparació del terreny, el marcatge del pas d’aigua cap als escocells, la preparació de canonada per al pas de l’aigua, la realització de les rases i els treballs d’obra per a instal·lar el pas de les canonades de reg, el pas de tubs pels murs de maçoneria i la seua recomposició, instal·lacions provisionals, preparació i sembrat de les plantes i, finalment, l’estat actual de la intervenció.

Una gran tasca realitzada per part de l’equip de jardineria del Taller, que continua intervenint en la resta de zones assignades al projecte i treballa per millorar-les perquè puguen ser gaudides per aquells ciutadans/es de Gandia i la comarca que vulguen visitar-les.

Comparteix:
Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97