Inscripció al PMEC - Pla de Millora de la Experiencia Client


  Tipus d'empresa:Persona jurídicaPersona física
  Forma jurídica
  A l'efecte de comprovar que les dades són certes. Fins a 4MB, formats permesos: svg, png, jpg, jpeg, gif, pdf

  Domicili social
  Persona de contacte i email per a notificacions
  Dades d'activitat de l'empresa

  Sector:

  AlimentacióSalut, higiene i belleçaRoba i complements, JoieriaEquipament de l'hogarOci, cultura i altres


  L'empresa destinatària dels serveis, mitjançant la sol·licitud de participació al programa "Millora de l'Experiència del Client" s'obliga a :

  • Participar activament en la consecució dels objectius del Programa

  • Assistir a les 2 sessions formatives previstes al Programa.

  • Atendre el tutor-consultor del programa i facilitar la informació necessària per a l'anàlisi i el correcte desenvolupament de l'informe de millora.

  • Comunicar als responsables del programa qualsevol modificació o circumstància que afecti algun dels requisits exigits per a la selecció.

  Si, estoy de acuerdo

  Accepte les condicions