Aquest taller es continuació del TO “Sendes Urbanes de Gandia I“, el qual té per objecte el disseny, la rehabilitació i la promoció d’una Xarxa de Sengles Urbanes de Gandia, que s’inicien en diferents punts de l’espai urbà de la ciutat i penetren als espais i zones naturals de l’entorn, amb l’objecte de posar en valor d’una manera fàcil i accessible a qualsevol públic els espais naturals propers a la ciutat.

El projecte permetrà realçar les zones verdes i naturals que existeixen en el terme municipal, potenciant el manteniment i respecte dels singulars ecosistemes existents. Es configura com un producte turístic alternatiu i complementari al tradicional de sol i platja (turisme natural, lúdic i de salut) de fàcil accés i dirigit tant a la ciutadania com als visitants de la ciutat.

El Programa de Tallers d’Ocupació es configura com un programa mixt d’ocupació i formació que té per objecte millorar la empleabilidad de les persones aturades a les quals va dirigit, a través de la realització d’obres o serveis d’interès general i/o social que possibiliten a l’alumnat treballador/a la realització d’un treball efectiu per mitjà del contracte per a la formació i l’aprenentatge, que juntament amb la formació professional per a l’ocupació rebuda, procuri la seva qualificació professional i afavoreixi la seva inserció laboral.

Tres grups de treball format per 30 persones com a alumnat treballador/a conformaran l’equip d’aquest taller, dirigits i tutorados per un cos tècnic de personal directiu, administratiu i docents que dirigiran el projecte de treball i impartiran els següents continguts formatius específics per cada grup:

 1. 1. Especial·litat formativa: Infraestructura de jardins.
 • Operacions bàsiques en vivers i centres de jardineria i per la instal•lació de jardins.
 • Instal·lació de jardins i zones verdes.
 • Manteniment i millora de jardins i zones verdes
 • Control fitosanitari
 1. 2. Especial·litat formativa: Treball d’obra en instal·lacions i manteniment en entorns urbans.
 • Labors auxiliars de la ma d’obra.
 • Pastes morters, adhesius i formigons.
 • Obres de fàbrica de revestir.
 • Faldons de coberta.
 • Obres de fàbrica
 • Treballs d’obra de paleta.
 1. 3. Especial·litat formativa: Confecció i publicació de pàginas web.
 • Construcció de pàgines web
 • Integració de components programari en pàgines web.
 • Publicació de pàgines web.

Aquesta formació específica es complementa als tres grups amb mòduls de caràcter complementari com:

 • Alfabetització informàtica: informàtica i Internet
 • Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat de gènere
 • Bàsic de prevenció de riscos laborals
 • Foment i promoció del treball autònom
 • Formació complementaria necessària per preparar als participants per accedir al títols acadèmics de Graduat en Secundària o Formació professional de Grau Mitjà.
 • Treball en equip
 • Valencià i anglès.

La formació s’estructura en dues fases de 6 mesos cadascuna, perquè les persones que finalitzin la formació de forma satisfactòria obtinguin els Certificats de Professionalitat de Nivell 1 i 2, que acrediten al treballador/a en una qualificació professional contemplada al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals del SEPE (Servei Públic d’Ocupació Estatal).

Més informació:

tosendesurbanes.urbalabgandia.com

Comparteix:
Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97