El passat 30 de desembre es va posar en marxa el Taller d’ocupació TORRE DELS PARES, subvencionat per LABORA i promogut per l’Ajuntament de Gandia. S’ha realitzat la visita de l’equip i del personal tècnic del Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Gandia, a la zona d’actuació primària, la Torre dels Pares. S’ha pogut comprovar in situ els treballs que es podran realitzar al llarg d’aquest any 2022, i per a poder coordinar i organitzar totes les instal·lacions auxiliars i recursos materials que seran necessaris per a la realització d’aquests.

Per a això es comptarà amb els 30 alumnes/treballadors-es que formen ja part d’aquest projecte i que podran combinar les accions de formació i ocupació a través d’un contracte de formació i aprenentatge amb una duració de 12 mesos, distribuïts en tres especialitats, totes elles amb un programa formatiu pel qual podran assolir dos certificats de professionalitat:

1. L’especialitat de jardineria:

a. Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria (AGAO0108) (Nivell 1)

b. Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes (AGAO0208) (Nivell 2)

2. L’especialitat d’obra de paleta i acabats:

a. Operacions auxiliars d’obra de paleta de fàbriques i cobertes (EOCB0208) (Nivell 1)

b. Fàbriques d’Obra (EOCB0108) (Nivell 2)

3. L’especialitat de gestió de la informació i la comunicació:

a. Operacions auxiliars de serveis administratius i generals (ADGG0408) (Nivell 1)

b. Activitats administratives en la relació amb el client (ADGG0208) (Nivell 2)

Les actuacions que desenvoluparan les tres especialitats en aquests espais consistiran, per una banda, en la realització de tasques de neteja i reparació de les infraestructures (accessos, edificis i mobiliari públic) i millora de l’entorn (vegetació, camins i sengles) a la Torre dels Pares. Per altra banda, es treballarà per a recopilar la informació existent sobre els productors agraris locals i conéixer la seua predisposició a la comercialització directa dels seus productes (de la terra al consumidor/a final); així mateix, a través d’enquestes dirigides a la ciutadania, es vol obtindre informació sobre la demanda d’aquests productes i serveis de “quilòmetre zero”, amb la finalitat d’elaborar una sèrie d’inventaris i informació que siguen d’utilitat per a la presa de decisions i el desenvolupament de mesures municipals que contribuïsquen a promoure la producció agrària minorista.

A més a més, s’actuarà també en l’Alqueria del Gall, espai que es concep per les seues característiques, com un lloc d’esplai, amb una zona enjardinada on es vol fer extensible l’experiència de la zona d’intervenció primària, fent treballs d’adequació, manteniment i conservació d’aquest entorn, com ara la restauració i millora del parc amb la plantació de nous arbres i arbustos, la millora de la gespa i de les infraestructures de reg del parc i la neteja i condicionament de la basa i les parets de la casa mirador.

Comparteix:
Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97