Comença la 2º fase del Projecte “Sistemes d’informació i bases de dades per al desenvolupament socioeconòmic de Gandia” de L’Escola d’ocupació Et Formem.  Aquesta segona fase, amb una durada de 12 mesos, contempla la realització de dues actuacions concretes per part de les 10 alumnes-treballadores que formem part d’aquest programa adreçat a persones amb dificultats d’accés al mercat laboral: l’obtenció d’un Certificat de Professionalitat de Nivell 2 de la familia professional d’Administració i Gestió i les corresponents pràctiques als diferents departaments corporatius de la ciutat. Aquesta iniciativa, subvencionada per Labora i cofinanciada pel Fons Social Europeu està destinada a millorar la qualificació i facilitar la inserció laboral de les 10 participants mitjançant la realització de serveis d’utilitat pública i interés social.

La subvenció, quantificada en més de 240.000 euros, permet donar continuïtat al projecte que està desenvolupant-se a Gandia des del passat mes de novembre dins del programa d’ocupació i formació «Escoles d’Ocupació Et Formem».

Amb aquest projecte les alumnes treballadores obtindran el Certificat de Nivell 2 “Activitats administratives en la relació amb el client”. A més a més les activitats que inclou el programa no sols ampliaran i milloraran la formació específica en aquesta matèria , sinó que també els facilitarà una formació transversal que els donarà possibilitats reals d’inserció en un mercat laboral cada vegada més exigent i variable.

La tasca desenvolupada durant els sis últims mesos s’ha centrat en la realització d’enquestes als diferents comerços de la zona i, tanmateix, implica una triple vessant que passa en primer lloc per revisar, actualitzar i completar una base de dades sobre els establiments de la ciutat en funcionament. Aquesta informació permetrà optimitzar la comunicació i implementar un futur «portal del comerciant», un projecte encara embrionari però sobre el que ja van generant-se idees.  D’altra banda les enquestes també inclouen informació per a analitzar les necessitats d’equipaments i modernització tecnològiques de cada comerç i així poder gestionar estructures i atraure recursos que faciliten la digitalització del sector. Al mateix temps les visites de les enquestadores han tingut com a objectiu realitzar un cens dels locals comercials buits, unes dades fonamentals per fer un diagnòstic exacte de la situació econòmica del sector en la ciutat i que també permetrà estudiar i facilitar recursos per a tractar d’atraure  inversions.

La segona de les tasques que engloba el projecte consisteix en la realització de treball de camp amb la realització de serveis d’utilitat pública i interés social. A més, mitjançant la gestió de la informació recollida, s’implementaran processos d’informació i promoció  dels recursos municipals.

Cal recordar que l’objectiu general del projecte, a més de millorar l’empleabilitat dels participants, és configurar un sistema d’informació i base de dades que permeta conèixer la situació del municipi en determinats aspectes d’àmbit social i econòmic. D’aquesta manera els resultats obtinguts permetran la posada en marxa d’iniciatives i projectes d’activació econòmica i social. En resum, la clau està en establir un sistema ràpid i flexible d’accés a informació i dades que facilitaran la promoció i la millora dels serveis municipals pensant sempre en els interessos i necessitats dels diferents sectors i col·lectius i afavorint així la creació d’una ciutadania més i millor informada i participativa.

#SomLabora #Formació #FSE #EtFormem #Labora #Gandia #Escolaocupació #UrbalabGandia #Ajuntamentdegandia #Inserciólaboral #EnsOcupemdelesPersones #gvalabora
@ajuntamentdegandia @GVALabora

Comparteix: