Gandia Emprén

Inici \ Gandia Emprén

L'objectiu d'aquest itinerari formatiu “Gandia Emprén” és capacitar la persona emprenedora per adquirir les competències i els coneixements que necessita per posar en marxa el seu projecte.

Resultats a obtindre amb aquest Programa:

 • Fomentar la creativitat, la cultura innovadora i el desenvolupament dels trets propis d‟un perfil emprenedor i dels professionals del segle XXI.
 • Facilitar el desenvolupament de models de negoci.
 • Fomentar l'emprenedoria innovadora i la creació d'empreses sostenibles i amb valor afegit.
 • Entrenament de la persona emprenedora.

Aquest programa va dirigit a:

 • Persones amb idees de negoci o iniciant un projecte empresarial que incorpore elements innovadors.
 • Empreses innovadores de recent creació (menys de dos anys)

**Hi haurà un procés de selecció previ, mitjançant entrevista i valoració de l'esborrany del projecte presentat.

Duració: 30 hores. 4 hores / dia. 3 dies a la setmana.

Dates del curs: Del 14 de febrer al 3 de març.

Horari: de 9:30 a 13:30h

Període d'inscripció: del 23 de diciembre de 2021 a 7 de febrer de 2022.

Nombre màxim de participants: 15

Curs impartit per  

 

CALENDARI DE FORMACIONS

 

Mòdul 1

Models de negoci (8H)

 

 • Innovació i creativitat
 • Disseny i innovació de models de negoci. Eines de design thinking:
  > Què és un Model de negoci
  > Elements del Model
  > Diseny de la proposta de valor
 • Validació d'hipòtesis. Metodologia Lean Start up
 • Creació de qüestionaris de validació
 • Producte Mínim Viable.
 • Casos pràctics
 • Creació de qüestionaris de validació

 

 

 

Mòdul 2

MÀRQUETING D'ÈXIT (8H)

 

 • Mapa i estratègia d´aproximació al client.
 • Objectiu, Kpi's i embut de creixement.
 • Imatge corporativa. Creeu la marca.
 • Xarxes socials que necessita la meva empresa i com planificar-les.
 • Eines de màrqueting digital
 • SEO I SEM
 • Mètriques i anàlisi de dades

 

Mòdul 3

Pla econòmic financer (8H)

 • Principals estats comptables: balanç de situació, compte de resultats, previsió de tresoreria.
 • Anàlisi i balanç: Llindar de rendibilitat.
 • Projeccions a mitjà termini.
 • Principals ràtios.
 • Instruments financers per a la meva empresa.

 

 

 
Mòdul 4

COMUNICA EL TEU PROJECTE (3H)

 

 • Tècniques eficaces per a un elevator pitch d'èxit.
 • Estructura el teu missatge empresarial: qui, què, com, on i quant.
 • Tipus de missatge

 

 

PRESENTACIÓ DE PROJECTES EMPRENEDORS

DEMOS DAY-PITCH (3H)

Presentació dels projectes empresarials dels participants mitjançant un simulacre de Hackathon

  

Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97