L’ajuntament de Gandia ha posat en marxa la nova Unitat d’Orientació Professional vinculada a l’Aula Mentor. És un nou recurs finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

El seu principal objectiu és fer més flexible i accessible la Formació Professional a tota la població, informant, orientant, acompanyant i prestant ajuda personalitzada en el procés d’inscripció en els procediments d’acreditació de competències professionals.

Consisteix a convalidar l’experiència laboral adquirida al llarg de la vida professional, en una determinada ocupació, i d’aquesta manera aconseguir la titulació formativa que no es posseeix. (L’experiència laboral serà l’adquirida al país que vaja a realitzar l’acreditació, en aquest cas, Espanya).

La UOP de Gandia compta amb una professional especialitzada a oferir orientació i que acompanyarà en el procés d’acreditació de l’experiència laboral, ajustant-se a les necessitats de les persones, de forma personalitzada i presencial.

Podrà acreditar l’experiència tota persona major de 18 anys, que posseïsca la nacionalitat espanyola, que tinga un certificat de registre de ciutadania comunitària o targeta familiar de la Unió, és a dir, titular d’una autorització de residència i desitge millorar la seua situació laboral i/o professional.

Existeixen dues vies per a acreditar aquestes competències professionals i obtindre la titulació o certificació corresponent:

1- Totes aquelles persones que tenen una experiència laboral extensa, i que puguen justificar en els últims 15 anys, entre 2 i 3 anys d’experiència en l’ocupació que es vol acreditar.

2- Aquelles persones que hagen realitzat formació no reglada en els últims 10 anys amb un mínim de 200 a 300 h.

Des de la UOP de Gandia es realitzarà l’acompanyament en el procés de registre, així com s’indicarà els documents necessaris per a preparar la fase d’avaluació per a l’acreditació de les seues competències i d’aquesta manera obtindre aquesta certificació.

L’Aula Mentor és un programa formatiu, flexible i obert. Es realitza de manera en línia i va dirigit a persones adultes per a millorar la seua qualificació professional i augmentar les seues competències.

La duració d’aquest projecte serà d’1 any, fins a desembre 2023. Més informació: https://www.urbalabgandia.com/es/unidad-de-orientacion-profesional/

Comparteix:
Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97