Durant els mesos de setembre a novembre Urbalab Gandia va organitzar un BootCamp: una metodologia intensiva d’estudi enfocada a adquirir coneixements pràctics i específics relacionats amb el desenvolupament de programari, dirigit a persones amb o sense experiència prèvia.

El BootCamp va estar dividit en dues fases, de 100 hores cadascuna. En la primera treballaren la introducció a la programació, el desenvolupament de programari, les eines de programació, els llenguatges de marques (HTML i CSS), així com Javascript i Bootstrap. Durant la segona, es centraren amb el framework Angular, Typescript, el responsive design, crear interficies web amb Angular i desplegar aplicacions fronted amb Amazon Web Services (AWS). Aquesta formació tècnica va ser completada amb tallers d’orientació laboral, emprenedoria i comunicació.

Més enllà de la formació, l’objectiu del Bootcamp era que el/la participant tinguera la possibilitat de posar en valor els coneixements adquirits en un entorn real de treball. És per això que es va preveure la realització d’un mes de pràctiques en empreses de la comarca, per a aquells que superaren la formació en la seua totalitat i acreditaren un nivell òptim de coneixements.

 

Per tal de què les empreses interessades en acollir alumnat en pràctiques pugueren captar talent tecnològic i facilitar-los l’accés al mercat laboral i a la vegada, els/les participants del Bootcamp tingueren l’oportunitat de donar-se a conèixer, es va preparar una jornada de networking. Finalment les empreses que van acollir alumnat en pràctiques varen ser: Autis, Sklum, Nairn Telecom i Locatec.

En la fase de preparació per a accedir al mercat laboral ha participat acitvament el personal tècnic de l’Acord Territorial de la comarca de la Safor, qui ha facilitat a l’alumnat les eines i recursos per a presentar-se a una entrevista de treball i per a donar a conèixer el seu perfl professional a les empreses.

Durant el mes de febrer l’alumnat ha realitzat les 100 hores de formació en empresa. A la finalització de la mateixa, un 87,5% de l’alumnat ha obtingut un contracte per a insertar-se en l’empresa en la qual han desenvolupat el període de pràctiques. Creguem que aquesta iniciativa de col·laboració pública-privada ha sigut un èxit i ha permés apropar el talent tecnològic a les empreses del territori.

Comparteix:
Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97