L’Ajuntament de Gandia és beneficiari d’una subvenció per a l’execució d’un projecte en el marc de les Escoles d’Ocupació ETFORMEM

“SISTEMA D’INFORMACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT ECONOMÒMIC DE GANDIA”

L’ajuntament de Gandia a través de LABORA i la Generalitat Valenciana, ha sigut beneficiari d’una subvenció del Fons Social Europeu per a l’execució d’Una Escola d’Ocupació consistent en el desenvolupament d’un Sistema d’informació i bases de dades per a la promoció Econòmica Local.

Les Escoles d’Ocupació són programes mixtos d’ocupació que combinen treball amb formació i condueixen a l’obtenció d’un Certificat de professionalitat amb el qual es reconeix la qualificació professional i la capacitat per a desenvolupar una ocupació en el mercat de treball. Aquest programa persegueix la obtenció d’un Certificat de Professionalitat de Nivell 1: Operacions auxiliars de serveis administratius i generals.

El projecte que es pretén persegueix la creació d’un sistema d’informació i l’actualització i/o configuració de base de dades necessàries per a l’establiment de plans i messures vinculades amb el desevolupament econòmic i social de la ciutat de Gandia. De manera concreta, es pretén confeccionar un repositori d’informació a través d’un sistema de consulta senzill i flexible que arreplegue l’opinió i percepció dels ciutadans i ciutadanes i de les empreses, en matèries que són d’interès per al desenvolupament local; a més de la recopilació, actualització i validació de dades i informació de bases de dades ja existents a nivell micro, que són d’utilitat per a la posada en marxa d’iniciatives i projectes en els àmbits econòmic i social.

                           

Aquesta Escola d’Ocupació té una actuació principal que consisteix en la realització de treball de camp o consulta telefònica i/o presencial, a la població i les empreses de Gandia en relació amb aspectes socioeconòmics. Un altra actuació de caràcter secundari que persegueix els objectius del certificat de professionalitat, i consisteix en la implementació de diferents bases de dades empresarials disponibles per als estudis de promoció econòmica i de determinats inventaris municipals.

L’escola d’ocupació de “Sistema d’Informació per al desenvolupament econòmic” es dirigeix a 10 persones desocupades, inscrites com a demandants d’ocupació i usuàries dels Serveis Socials Municipals que es formaran i estaran contractades per l’Ajuntament de Gandia, durant 6 mesos, mitjançant un contracte de formació i aprenentatge. I la seua durada és de novembre de 2020  fins a abril 2021

El procés de selecció de l’equip directiu, docent i de suport és realitzarà via convocatòria pública, el termes de la qual es publicaran al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Gandia, i a través de la pàgina web www.gandia.org, una vegada aprovades les bases i constituïda la comissió mixta de treball.

+ informació: Urbalab Gandia C/ Fundació Vicent Ferrer,6.

Comparteix:
Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97