Fomentar l’emprenedoria a través del programa de foment del treball autònom, pel qual s’atorga una subvenció en concepte de renda de subsistència a les persones desocupades que accedisquen al seu treball a través de la creació d’activitat empresarial independent, mitjançant el seu establiment com a personal treballador autònom o per compte propi en projectes innovadors.

L’import de la subvenció varia de 2500€ a 4000€ en funció de la pertenència del sol·licitant a algun dels següents col·lectius: desocupats en general, persones amb diversitat funcional, dones, menors de 30 anys o majors de 45.

Comparteix: