Finançament de la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requerisquen l’ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l’activitat investigadora i en els quals l’estratègia de negoci es base en el desenvolupament de tecnologia.

Pressupost mínim finançable: 175.000 euros.

Projectes d’1 o 2 anys de duració. Hauran d’iniciar-se a partir de l’1 de gener de 2022, i podran finalitzar el 31 de desembre de 2022, en el cas d’un any de duració, o bé el 31 de desembre de 2023, si el projecte té una duració de dos anys.

Subvencions fins al 70% del pressupost de l’actuació, amb un import màxim de subvenció de 250.000 euros per beneficiari

Comparteix: