Finançament de la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requerisquen l’ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l’activitat investigadora i en els quals l’estratègia de negoci es base en el desenvolupament de tecnologia.

Pressupost mínim finançable: 175.000 euros.

Els Projectes hauran d’iniciar-se a partir en 2023 i finalitzar com a màxim el 31 de desembre de 2024 ds.

Subvencions fins al 70% del pressupost de l’actuació, amb un import màxim de subvenció de 250.000 euros per beneficiari

Comparteix:
Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97