L’ajuda en espècie objecte d’aquesta convocatòria, serà la recepció d’un assessorament especialitzat i individualitzat que inclourà un diagnòstic de la situació de partida de l’empresa beneficiària, una auditoria de ciberseguretat, una proposta d’implantació de pla de ciberseguretat, així com el seguiment de les mesures implantades i valoració d’altres actuacions que siguin necessàries.

L’assessorament es prestarà per consultors especialitzats, a través de reunions individualitzades amb les empreses beneficiàries, i comptarà entre 10 i 20 hores d’assessorament individualitzat per empresa beneficiària. L’empresa beneficiària rebrà dins de l’assessorament especialitzat els següents serveis:

– Diagnòstic inicial: recollida d’informació de l’empresa i anàlisi de la situació actual de l’empresa en matèria de Ciberseguretat.

– Anàlisi de compliment/auditoria de ciberseguretat.

– Proposta d’Implantació d’un pla de ciberseguretat en l’empresa.

– Seguiment de les mesures implantades i valoració d’altres actuacions que siguin necessàries per a millorar la ciberseguretat de l’empresa.

– Visites necessàries a les instal·lacions de l’empresa beneficiària: Mínim de 2.

L’empresa beneficiària disposarà de, entre 10 i 20 hores d’assessorament, en funció de dues variables, del nivell d’ús de la tecnologia digital i del nombre de treballadors en plantilla

Comparteix:
Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97