Finançament de l’activitat empresarial, a curt, mitjà i llarg termini en condicions competitives. Així com projectes d’inversió en diferents fases del desenvolupament empresarial.
Línies:
– Empreses i Emprenedors
– Crèdit comercial
– Garantia SGR
– Internacionalització

Comparteix: