Incentivar la realització durant 2022 de projectes que, a través de la digitalització, la millora de la seguretat i la resiliència i la posada en mercat de productes i serveis singulars i diferenciats, contribuïsquen a millorar la competitivitat empresarial i la visibilitat en el mercat nacional i internacional de l’oferta turística de la Comunitat Valenciana.

Comparteix: