Projectes consistents en la implantació i posada en marxa de solucions innovadores encaminades a la digitalització de l’activitat de l’empresa sol·licitant, com per exemple:

a) Sistemes d’informació per a la gestió del cicle de vida de productes i serveis.

b) Control de processos productius, sistemes de captura de dades, manteniment preventiu, automatització, i sensorització associats a producte, servei i procés

c) Sistemes de planificació de recursos empresarials, logística interna i externa, i integració de cadena de valor horitzontal i vertical, així com sistemes d’informació relacionats amb projectes d’economia circular.

d) Sistemes avançats de seguretat, anàlisi de dades, intel·ligència artificial, relacionats amb algun àmbit dels detallats en les anteriors actuacions.

Pressupost subvencionable igual o superior a 12000€

Els projectes han d’haver-se iniciat amb posterioritat a 1 de gener de 2021 i no haurà d’haver conclòs materialment ni haver-se executat íntegrament abans que es presente la sol·licitud.

Comparteix:
Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97