L’objectiu d’aquest programa és fomentar la contractació indefinida de les persones pertanyents a determinats col·lectius vulnerables:

a) Persones en situació o risc d’exclusió social, acreditats pels serveis socials de qualsevol administració pública.

b) Persones aturades de llarga durada.

c) Persones majors de 50 anys.

d) Persones amb diversitat funcional.

Comparteix: