Impulsar la incorporació de TIC en les pimes, per a fomentar la competitivitat i aprofitar les avantatges tecnològiques en les empreses. Es realitzarà un diagnòstic assistit i personalitzat i un pla d’implantació de soluciones TIC per proveïdors externs.

Comparteix: