Donar suport a la realització de projectes d’inversió que suposen la millora de la competitivitat industrial de les pimes de la Comunitat Valenciana vinculades als següents sectors: sector de l’automoció, sector espacial i sector de l’aeronàutica; sectors de la biotecnologia, la producció audiovisual, la producció de videojocs, d’animació i de realitat augmentada i virtual; indústria del cuir i del calçat; sectors de la ceràmica, del vidre i dels materials de construcció no metàl·lics; sector de la fabricació d’envasos i embalatges; sector del joguet; sectors de fabricació de fusta, mobles i aparells d’il·luminació; sectors del marbre, la pedra natural i els àrids; sector del metall i mecànic; sectors del paper i les arts gràfiques; sector del plàstic; indústria química; sector tèxtil; sector de la valorització de materials.

Seran subvencionables els projectes d’inversió que suposen la millora de la competitivitat industrial de les pimes de la Comunitat
Valenciana, mitjançant la creació d’un nou establiment industrial, l’ampliació, millora o modernització d’un establiment existent, així com la diversificació de la producció o canvis essencials en els processos productius existents en un establiment, a excepció de la implantació d’equips d’eficiència energètica o sistemes de recuperació o gestió energètica.

L’ajuda consistirà en una subvenció del 35 % del total de les despeses considerades com a subvencionables, si bé amb el límit superior que l’ajuda total de minimis concedida a una única empresa no podrà ser superior a 200.000€

Pressupost mínim d’inversió subvencionable: 20.000€

Comparteix: