Fomentar l’emprenedoria a través del programa de suport al manteniment del treball autònom de dones, pel qual s’atorga una subvenció per la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d’adopció, a fi que puguen transferir-los el coneixement necessari que possibilite el manteniment de l’activitat durant la baixa maternal.

La contractació haurà de fer-se a partir de l’1 de gener de 2023 i sempre abans de la baixa maternal de la dona treballadora autónoma.

Comparteix: