Donar suport a la realització d’inversions sostenibles de caràcter industrial que contribuïsquen al creixement i la consolidació de pimes industrials vinculades als SECTORS del calçat, ceràmic, metal·lomecànci, textil,joguet, marbre, fusta-moble, il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, papers i ats gràfiques, valorització de residus, biotecnología, producción audiovisual i producció de videojocs.

Comparteix: