L’Escola d’Organització Industrial (EOI) convoca la concessió de subvencions per al foment de l’emprenedoria de joves de més de *dieciseis anys i menors de trenta anys, per a empreses, amb la finalitat que les persones joves no ocupades, ni integrades en els sistemes d’educació o formació reglada puguen iniciar un projecte emprenedor i generar autoocupació.

Les activitats objecte d’ajuda seran l’inici de l’activitat emprenedora *ylos despeses necessàries per al desenvolupament d’aquesta, durant el  periode subvencionable.

Els conceptes susceptibles d’ajuda i per tant despeses subvencionables seran, sempre que siguen necessaris per al desenvolupament del projecte empresarial, les despeses derivades de la posada en marxa d’un nou projecte empresarial realitzats durant els sis mesos primers d’activitat, que estiguen vinculats a la mateixa i que podran ser els descrits o anàlegs:
• Despeses corresponents al pagament de cànons d’entrada per franquícia.
• Col·laboracions externes / assessories
• Programes formatius.
• Programes d’acceleració empresarial.
• Missions comercials, participació en fires.

• Disseny de la imatge corporativa
• Disseny i elaboració de pàgines web o portals corporatius virtuals
• Posicionament web.
• Disseny i elaboració de catàlegs de productes i/o serveis
• Desenvolupament de prototips d’I+D (pot incloure material i fungibles necessaris per a la construcció i posada a punt de prototips)
• Inversions en patents i models d’utilitat. Taxa de sol·licitud de registre de marca o nom comercial a nivell nacional en la *OEPM. (Només primera marca i una classe). Haurà d’aportar imprés oficial de sol·licitud de registre de marca o nom comercial.
• Despeses de constitució de la societat.
• Certificació de sistemes de gestió i productes: qualitat, mediambiental, I+D+i, seguretat.
• Adaptació i implantació de la normativa de protecció de dades personals (LOPD) i adaptació del lloc web a la llei de serveis de la societat la informació i comerç electrònic (LSSICE)

Comparteix:
Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97