L’objecte d’aquestes ajudes és contribuir a la promoció de l’economia sostenible en la Comunitat Valenciana, a través del finançament d’actuacions de foment i difusió de la cultura i pràctiques de les empreses socials i de l’Economia del Bé Comú (EBC).

En concret, per a les Pimes les accions subvencionables són Actuacions per a la implantació de la cultura i pràctica de l’empresa social i de la *EBC, consistents en l’elaboració i implantació d’una memòria de sostenibilitat que contribuïsca a mesurar, supervisar i gestionar el rendiment de les empreses i el seu impacte en la societat en el triple vessant social, econòmica i mediambiental, permetent mesurar l’èxit ètic de l’organització i la seua contribució al bé comú, com ara el Balanç del Bé Comú, memòria de responsabilitat social, estat no financer o altres eines similars.
La memòria de sostenibilitat i la seua auditoria social externa hauran d’ajustar-se al que es preveu en els apartats 2, 3 i 4 de l’article 19 de l’Ordre 2/2017 i en els apartats 2 i 3 del resolc cinqué de la Resolució de convocatòria

 

Comparteix:
Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97