Dirigit a Pimes en seu social a la CV

Les accions susceptibles de suport són consultories estratègiques dirigides a millorar la gestió de la internacionalització de l’empresa i la seua posició competitiva internacional.

El projecte ha d’iniciar-se entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2023 i no pot haver finalitzat abans de la data de presentació de sol·licitud.

Les ajudes seran de fins al 90% de les despeses elegibles (IVA exclòs), corresponent a les despeses que s’especifiquen com a subvencionables en la convocatòria, sent l’import màxim dels costos subvencionables de 30.000 euros

Comparteix:
Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97