L’ajuda arribarà fins al 50% dels costos subvencionables.

Es consideren subvencionables els costos relacionats a continuació que resulten necessaris per a la posada en marxa, desenvolupament, execució i seguiment dels plans de tutories aprovats per l’IVACE a l’empresa sol·licitant en els exercicis 2017, 2018 2019 o 2020, i l’import total dels quals no supere el límit màxim de 100.000 €: despeses de consultoria, desplaçament i allotjament, creació de web dirigida a l’entorn internacional o adaptació, publicitat en mitjans estrangers, comunicació en línia i off-line, despeses de contractació d’una persona especialitzada, participació en certàmens firals, registre de marca, etc

Comparteix: