Per a persones físiques o jurídiques adherides a algun dels

següents programes de política turística:

– CreaTurisme: 2.500,00 euros

– SICTED: 2.500,00 euros

– L’Exquisit Mediterrani: 9.000,00 euros

En cas de les persones o entitats sol·licitants adherides a L’Exquisit Mediterrani que disposen, a més, d’un, dos o tres guardones estreles Michelín, l’ajuda serà de 18.000,00 euros per guardó

obtingut i en vigor.

– Mediterranew Musix:

L’ajuda serà de 6.500,00 euros, si la persona o entitat que formula la sol·licitud està adherida a la categoria FEST LITE; de 16.000,00

euros, si ho està a la categoria FEST, o de 75.000,00 euros, si ho està a la

categoria GRAN FEST.

  1. L’import global màxim de les ajudes que es concediran

mitjançant aquest decret tindrà el següent desglossament per tipus de persona

o entitat beneficiària:

2.1. Per a les ajudes dirigides a les persones o entitats titulars

d’establiments d’allotjament turístic inscrits en el Registre

de Turisme de la Comunitat Valenciana es destinarà un import global

màxim de 9.100.000,00 euros.

2.2. Per a les ajudes dirigides a les persones o entitats titulars d’agències

de viatges inscrites en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana es destinarà un import global màxim de 2.500.000,00

euros.

2.3. Per a les ajudes dirigides a les persones físiques o jurídiques adherides als programes de política turística CreaTurisme, SICTED, L’Exquisit  Mediterrani o Mediterranew Musix es destinarà un import global

Comparteix:
Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97