1. La quantia de l’ajuda serà la següent:
  2. a) Per a titulars d’establiments d’allotjament turístic inscrits en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana:

– Allotjaments Hotelers del Grup Primer (Hotels)

De fins a 50 places: 2.500,00 euros

De 51 a 100 places: 6.000,00 euros

De 101 a 200 places: 10.000,00 euros

De 201 a 400 places: 17.000,00 euros

De 401 a 600 places: 25.000,00 euros

De 601 a 800 places: 35.000,00 euros

De més de 800 places: 45.000,00 euros

– Allotjaments Hotelers del Grup Segon (Hostals), Tercer

(Pensions) i albergs urbans: 1.000,00 euros

– Empreses gestores d’habitatges turístics la capacitat alojativa dels quals  siga:

  • De fins a 500 places: 1.000,00 euros
  • De més de 500 places: 1.800,00 euros

– Titulars de blocs i conjunts d’apartaments turístics:

De fins a 50 unitats *alojativas: 2.000,00 euros

De 51 a 100 unitats *alojativas: 5.000,00 euros

De més de 100 unitats *alojativas: 8.000,00 euros

– Titulars de càmpings:

  • De fins a 500,00 places: 3.000,00 euros
  • De 501 a 1.000,00 places: 7.000,00 euros
  • De més de 1.000,00 places: 11.000,00 euros

– Titulars d’allotjaments rurals:

  • Cases rurals: 500,00 euros
  • Albergs rurals: 1.000,00 euros
  1. b) Per a titulars d’agències de viatges inscrites en el Registre de Turisme

de la Comunitat Valenciana: 3.500,00 euros

 

L’ajuda ascendirà a 4.000,00 euros si la persona o entitat que la

sol·licita està, a més, adherida als programes CreaTurisme o SICTED

Comparteix: