Afavorir la internacionalització de les empreses i la promoció dels productes de la Comunitat Valenciana. Accions que poden tindre suport:

 • Participació, de forma agrupada o individual, en els certàmens firals internacionals celebrats a l’estat espanyol i reconeguts amb aquest caràcter per la Secretaria d’Estat de Comerç del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.
 • Participació, de forma agrupada o individual, en fires internacionals que se celebren fóra de l’estat espanyol.
 • Despeses d’allotjament i desplaçament als mercats internacionals inclosos en el pla de promoció internacional detallat en la memòria, sent l’import màxim subvencionable de 50.000 euros
 • Publicitat en mitjans estrangers.
 • Serveis relacionats directament amb l’execució del pla de màrqueting internacional, i amb un import màxim de 50.000 euros:
  – Publicitat en mitjans estrangers relacionada amb el desenvolupament de campanyes de comunicació internacionals.
  – Publicitat o inscripció en portals o directoris en línia i mercats electrònics internacionals, sempre que estiga vinculada amb els mercats exteriors objectiu del pla d’internacionalització
 • Serveis relacionats amb el procés de registre de marca a nivell internacional
 • Serveis relacionats amb el procés de certificació, homologació i registre necessaris per a la comercialització internacional dels productes
 • Serveis relacionats amb la creació de la pàgina web i amb l’elaboració de material promocional, catàlegs, fullets i cartelleria diversa, així com l’adaptació corresponent als mercats internacionals, fins a un import màxim de 50.000€
 • Despeses de personal tècnic en comerç exterior, contractat per a executar el pla de promoció internacional de l’empresa.
 • Serveis relacionats amb la participació en plecs de licitacions en mercats exteriors, així com la seua traducció si fora necessària
 • Altres serveis i despeses directament relacionades amb la realització o participació en accions de promoció internacional, realitzades de manera virtual o presencial, per a captació i /o consolidació de clientela a l’estranger
Comparteix:
Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97