Urbalab Gandia obri el proper mes de maig amb nous continguts i noves funcionalitats i una imatge renovada de la marca. Aquest servei municipal obrirà les portes de nou abordant el repte de redissenyar, tant física com funcionalment, els tres serveis que fins ara es prestaven en forma i llocs diferenciats des de l’Àrea de Polítiques Econòmiques i Innovació de l’Ajuntament de Gandia: el CSI-COM, el servei de creació d’empreses i el propi Urbalab.

A partir de maig de 2016, aquestes tres funcions es desenvolupen sota el paraigües d’una imatge actualitzada d’Urbalab Gandia, amb noves línies de treball, i disseny que reflexa l’objectiu de divulgar i capacitar en l’ús eficient de les tecnologies de la Informació i comunicació, amb la idea força d’afavorir el desenrotllament econòmic i la creació d’ocupació com fins ara s’ha vingut realitzant des del CSI-COM.

Amb açò Urbalab Gandia es configura com un espai públic de col•laboració, creativitat i d’innovació social, on les persones que cerquen treball, les emprenedores i les pime, poden trobar les eines que necessiten per adaptar-se als requeriments professionals del segle XXI.

Ens fem servir de connector, entre el talent del territori i els recursos de l’entorn, aglutinant, i difonent la informació que els actors requereixen, per a desenvolupar la carrera professional, impulsar un procés de cerca d’ocupació efectiu, posar en marxa un projecte emprenedor o llençar iniciatives d’innovació oberta a la ciutadania, fent aflorar el talent local i connectant-lo amb les pime de l’entorn, contribuint a la modernització d’aquestes i a la creació de l’ecosistema d’innovació local.

Comparteix:
Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97