Oportunitats de finançament
per a empreses

Inici \

PROGRAMA PIME DIGITAL 2024

Propera obertura
Del 09/04/2024 al 15/04/2024

Transformació digital
Terminis

Des del 9 d'abril al 15 d'abril de 2024 a les 14h

OBJECTE:

Contribuir a la transformació digital de les pimes, ajudant-les a integrar eines competitives digitals claus en la seua estratègia i a maximitzar les oportunitats que la digitalització els ofereix per a reactivar la seua activitat.

BENEFICIARIS:

Pimes de la província de València, donades d'alta en el cens d'IAE en l'activitat objecte de subvenció abans de l'1 de gener de 2022.

  • No podran participar en la Fase I de Diagnòstic aquelles empreses que hagueren realitzat aquest diagnòstic en la convocatòria del programa TICCámaras de l'anualitat 2023.
  • No podran ser beneficiàries de la Fase d'Implantació d'Ajudes les empreses que hagueren resultat beneficiàries en la citada convocatòria 2023.

 

QUANTIA:

60% del cost finançable, amb un màxim de 4.494€.

 

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES:

L'empresa participant realitzarà el programa en dues fases:

  • Fase I: Diagnòstic

Aquesta fase consisteix en l'elaboració d'un Diagnòstic Assistit, on es realitzarà una anàlisi exhaustiva del nivell de digitalització de l'empresa i de les seues possibilitats de millora mitjançant l'estudi de la seua cadena de valor, que permet conéixer la situació del nivell de competitivitat de l'empresa destinatària en el seu entorn econòmic i de mercat.

  • Fase II: Implantació

Després de l'anàlisi TIC de cada empresa i el Pla Personalitzat d'Implantació, una sèrie de proveïdors externs a la Cambra realitzaran la implantació de solucions TIC per a cada empresa, juntament amb la memòria del projecte que implantaran.

 

Tipus d'actuacions:

- Solucions de gestió empresarial
- Eines col·laboratives
- Solucions específiques per al sector industrial
- Solucions de gestió específica d'activitat hostalera
- Solucions TPV hostaleria i comercie
- Disseny de producte
- Intel·ligència de negoci
- Comunicacions
- Sistema de fidelització de clients
- Presentació digital
- Màrqueting en punt de venda
- Comerç electrònic

TERMINI: Des del 9 d'abril al 15 d'abril de 2024 a les 14h

Enllaç a la convocatòria

 

Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97