Oportunitats de finançament
per a empreses

Informació sobre:

Ajudes i finançament per a empreses

Programa ajudes a la Competitivitat Turística 2023: Serveis de suport tècnic al sector i ajudes econòmiques a les Pimes (província València)

Propera obertura
Del 17/02/2023 al 02/05/2023

Altres Transformació digital
Terminis

Sol·licituds fins a 2 maig

Organisme promotor

Turisme Comunitat Valenciana (GVA) y Cámara València.

El Programa de Competitivitat Turística 2023 és un programa d'ajudes, finançat per FEDER, *Turisme Comunitat Valenciana i Cambra València, per a la prestació de serveis de suport a la millora de la competitivitat del sector turístic, així com per a la concessió d'ajudes econòmiques a autònoms i a petites i mitjanes empreses de València, Pimes i autònoms poden participar en 2 fases successives:

Fase I: Assessorament a la PIME – Diagnòstic Individualitzat

En aquesta fase Cambra València realitzarà, a través dels seus tutors d'innovació especialitzats, un diagnòstic individualitzat sobre diferents aspectes estratègics i les seues possibilitats de millora. Sobre la base d'aquest diagnòstic, la Cambra realitzarà un informe de recomanacions sobre matèries prioritàries relacionades amb innovació, TIC i medi ambient a fi d'impulsar l'adopció de metodologies i solucions innovadores.

El cost d'aquests serveis serà prefinançat íntegrament per Cambra València, no suposant cap desemborsament per part de la PIME beneficiària.

Fase II: Pla Individual d'Implantació de Solucions Innovadores

Una vegada finalitzada la fase anterior amb resultats positius, comença l'execució del Pla d'Implantació, en la qual es recolza a les Pimes i autònoms en la incorporació de solucions i mètodes de gestió de la innovació derivats de les recomanacions efectuades en el diagnòstic. Aquesta fase és prefinançada i cofinançada per les empreses beneficiàries. En aquesta fase es financen les despeses directes dels serveis i inversions associats al desenvolupament del Pla.

El pressupost disponible en aquesta convocatòria per als serveis de suport a la millora de la competitivitat turística és de 50.410,00 Euros.

Beneficiaris:

Amb caràcter general poden ser beneficiàries Pimes, micropimes i persones inscrites en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de València, que, a data de la publicació de la convocatòria, es troben donades d'alta en:

Els registres de turisme de la Comunitat Valenciana, o en el Cens de l'IAE, en algun dels següents epígrafs:

  • SECCIÓ PRIMERA: Epígrafs 67, 68, 721.3, 73, 755 i 98.
  • SECCIÓ SEGONA: Epígrafs 52, 59, 882 i 883.

Independentment dels citats epígrafs de l'IAE, s'exceptuen aquelles empreses que operen en els sectors de la pesca, l'agricultura, el carbó i la producció primària dels productes agrícoles que figuren en la llista de l'Annex I del TFUE.

En qualsevol cas els beneficiaris hauran de complir amb la totalitat dels requisits detallats en el document de Convocatòria. Aquest document s'adjunta com a fitxa adjunta.

Més informació

Info i inscripcions

Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97