Oportunitats de finançament
per a empreses

Informació sobre:

Ajudes i finançament per a empreses

Kit Consulting

Oberta
Del 18/06/2024 al 31/12/2024

Transformació digital

Permetre a les pimes dissenyar el full de ruta per a la seua transformació digital.

Objecte

Beneficiaris

Menudes i mitjanes empreses d'entre 10 i menys de 250 empleats.

Quanties

Entre 10 i menys de 50 empleats/des
 
12000€
Entre 50 i menys de 100 empleats/des
 
18000€
Entre 100 i menys de 250 empleats/des
 
24000€
Es tracta d'un Bo d'Assessorament Digital dotat d'una quantia que hauràs d'emprar en la contractació dels servicis d'assessorament. La quantia varia en funció de la grandària que tinga la teua empresa

Funcionament del programa

L'empresa beneficiària haurà de fer servir el bo concedit en la contractació d'un o diversos serveis d'assessorament del Catàleg del Programa.

Els Assessors Digitals realitzaran el servei d'assessorament elegit per l'empresa i guiaran la pime en els passos que cal seguir per continuar amb el seu procés de digitalització.

Categoria de Serveis d'assessorament

• Servei d'Assessorament en Intel·ligència Artificial
• Servei d'Assessorament en Anàlisi de Dades (Bàsic)
• Servei d'Assessorament en Anàlisi de Dades (Avançat)
• Servei d'Assessorament en Vendes Digitals
• Servei d'Assessorament en Processos de Negoci o Procés de Producció
• Servei d'Assessorament en Estratègia i Rendiment de Negoci
• Servei d'Assessorament en Ciberseguretat (Bàsic)
• Servei d'Assessorament en Ciberseguretat (Avançat)
• Servei d'Assessorament en Ciberseguretat (Preparació per a Certificació)
• Servei d'Assessorament “360” en Transformació Digital

Sessió informativa sobre Kit Consulting i Kit digital
8 de juliol de 2024
13.30h

Enllaços de interés:

Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97