Oportunitats de finançament
per a empreses

Inici \

INNOVA-CV

Propera obertura
Del 03/03/2023 al 12/04/2023

Altres Energia Mobilitat Transformació digital
Terminis

fins al 12/04/2023 (a les 23:59:59 hores)*

Organisme promotor

IVACE

El Programa podrà comptar amb finançament fins al 60% de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

Característiques:

• Els projectes hauran d'iniciar-se amb posterioritat a l'1 de gener de 2023, i no hauran d'haver conclòs materialment ni haver-se executat íntegrament abans que es presente la sol·licitud.
• Els resultats dels projectes hauran de tindre impacte tangible en la Comunitat Valenciana.
• Els costos associats al projecte no podran rebre simultàniament ajudes en el marc d'aquesta convocatòria i d'altres procedents d'aquesta o una altra administració o ens públic.
• Pressupost subvencionable del projecte igual o superior a 15.000 euros.

• El projecte haurà d'estar enquadrat en algun dels entorns d'especialització contemplats per a l'IVACE en l'àmbit de la R+D i innovació empresarial de l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent de la Comunitat Valenciana (S3CV).

Subvenció calculada com un percentatge sobre els costos subvencionables, amb una quantia variable en funció de les dimensions d’empresa:

  • Petita empresa: fins al 45 %
  • Mitjana empresa: fins al 35 %

Els projectes hauran de poder-se enquadrar en alguna de les següents actuacions:

1) InnovaProD - producto: Projectes que tinguen com a objectiu el desenvolupament i fabricació de nous productes o una millora significativa dels ja fabricats per l'empresa sol·licitant.

Un producte tindrà la consideració de nou o millorat, quan supose una modificació significativa en les seues característiques o en l'ús al fet que es destina. Inclou les millores significatives d'especificacions tècniques, de components i materials, de programes informàtics integrats, del disseny, de la facilitat d'ús o altres característiques funcionals.

El resultat final del projecte susceptible de suport haurà de concretar-se en la fabricació del producte o en l'obtenció d'un prototip provat en un entorn real.

2) InnovaProC - proceso: Projectes consistents en la realització d'accions d'alguna d'aquestes tipologies:

a) Readaptació de processos per mitjà de l’aplicació de metodologies de millora contínua.

b) Posada en marxa de, nous o significativament millorats, mètodes o tècniques de producció ecoeficients de l'empresa que contribuïsquen de manera substancial a la transició cap a una economia circular mitjançant la sostenibilitat i circularitat dels processos industrials que corresponguen a alguna de les següents categories d'actuació:

- Reducció del consum de matèries primeres verges.

- Obtenció de productes i serveis basats en l'ecodisseny.

- Solucions tecnològiques ecoinnovadores circulars orientades a la millora de la gestió de residus.

3) InnovaTeiC - tecnologías 4.0: Projectes que tinguen com a objectiu el desenvolupament de solucions innovadores en l'àmbit de les tecnologies de la informació, de l'electrònica i de les comunicacions, l'aplicació de les quals puga estendre's a diversos usuaris i no es tracte, per tant, de solucions a mesura.

El resultat final del projecte haurà de concretar-se en noves aplicacions, dispositius o, solucions, preparades per a la seua comercialització a tercers.

S'admetran noves versions d'aplicacions, dispositius i solucions existents, sempre que incorporen noves funcionalitats pel que fa a versions anteriors de les mateixes.

Més informació

Més informació: web IVACE.

Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97