Oportunitats de finançament
per a empreses

Informació sobre:

Ajudes i finançament per a empreses

Impuls a la internacionalització de pimes exportadores de la comunitat valenciana

Oberta
Del 06/05/2024 al 21/06/2024

Internacionalització

OBJECTE:

Ajuda dirigida a millorar i reforçar el posicionament en línia de les empreses participants en un país/ mercat objectiu concret, a través d'un assessorament personalitzat.

 

BENEFICIARIS:

Pimes, amb personalitat jurídica pròpia i domicili social i fiscal en la Comunitat Valenciana. També es consideren el col·lectiu professional autònom i les cooperatives. (Les comunitats de béns no podran ser beneficiaris de les ajudes al no tindre personalitat jurídica pròpia, conforme al resolc segon de la convocatòria.)

 

QUANTIA:

S'estableix en 100.000€ el pressupost màxim elegible a sol·licitar per cada empresa. Aquest límit operarà sobre el total d'accions sol·licitades.

 

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

  • Participació en certàmens firals internacionals
  • Despeses d'allotjament i desplaçament i derivats de la realització de proves pcr, o altres proves diagnòstiques de COVID-19 obligatòries per a l'assistència a fires, showrooms,   congressos o similars, així com missions comercials
  • Accions de màrqueting per a l'execució del pla de promoció internacional detallat en la memòria, import màxim 30.000 €.
  • Registre de marca i vigilància o altres serveis de propietat industrial anara d'Espanya, a excepció de les taxes.
  • Certificació, homologació i registre necessaris per a la comercialització internacional dels
  • Adaptació de la pàgina web i del material promocional internacional, tant en format físic com        digital, al mercat internacional, import màxim 30.000 €.
  • Nova contractació de personal qualificat contractat per a executar el pla de promoció internacional de l'empresa.
  • Altres serveis i despeses directament relacionades amb la realització o participació en accions de promoció internacional.
  • Derivat del conflicte de la mar roja, despeses no corrents i imprevisibles, assumits per l'empresa valenciana.

 

TERMINI:

Des del 6 de maig al 21 de juny de 2024, tots dos inclosos.

Enlace a la convocatoria:

Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97