Oportunitats de finançament
per a empreses

Informació sobre:

Ajudes i finançament per a empreses

Impuls a esdevenimients musicals, esportius, gastronòmics I culturals

Propera obertura
Del 13/05/2024 al 27/05/2024

Altres

OBJECTE:

Incentivar la promoció turística durant l'any 2024 d'esdeveniments musicals, esportius, gastronòmic i culturals que se celebren en la Comunitat Valenciana i que tinguen impacte directe generant fluxos de demanda cap al nostre destí, així com afavorir la desestacionalització de l'activitat turística.


BENEFICIARIS:

- Empreses, associacions, federacions o fundacions organitzadores d'esdeveniments esportius, gastronòmic i culturals que se celebren durant 2024 i que evidencien el seu impacte en la promoció turística de la Comunitat Valenciana a través de l'atracció de turisme de manera específica.
- Empreses i associacions organitzadores d'esdeveniments musicals amb evidències específiques d'atracció turística cap a la Comunitat Valenciana en 2024, i que estiguen adherides al sistema de marca «*Mediterrani *Musix», abans de la data de publicació d'aquesta resolució en el DOGV.

 


ACCIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT:

Les ajudes aniran destinades exclusivament a finançar la promoció i la difusió de l'esdeveniment subvencionat en els mercats nacionals i internacionals, amb l'objectiu que tinga capacitat d'atracció del turisme, vinculant l'actuació necessàriament amb la promoció i la difusió de l'oferta turística de la Comunitat Valenciana.
Cada sol·licitant podrà presentar una única sol·licitud per a un únic esdeveniment, d'entre els que es relacionen a continuació:
a) Activitats musicals d'impacte turístic de caràcter nacional i internacional.
b) Campionats, proves i concentracions esportives d'impacte turístic de caràcter nacional i internacional.
c) Activitats culturals d'impacte turístic de caràcter nacional i internacional, vinculades a:
- La gastronomia, l'enologia o una combinació d'ambdues.
- Les festes d'interés turístic d'àmbit, almenys, provincial.
- El teatre, el cinema, la dansa o altres manifestacions artístiques i escèniques.


QUANTIA:

La quantia de la subvenció serà la quantitat que resulte d'aplicar una intensitat de fins al 60% sobre el cost subvencionable, no contemplant-se ajudes per a esdeveniments el cost subvencionable dels quals siga inferior a 10.000 euros.

TERMINIDel 13 al 27 de maig de 2024

 

Enllaç a la convocatòria

Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97