Oportunitats de finançament
per a empreses

Inici \

Ajudes per a l’impuls de la compra pública innovadora

Propera obertura
Del 16/05/2024 al 05/06/2024

Innovació I+D
Terminis

Del 16 de maig al 5 de juny de 2024

OBJECTE:

Potenciar el desenvolupament de mercats innovadors a través de la contractació pública, incentivar la compra pública innovadora des del costat de la demanda del gestor públic i des del costat de l'oferta, és a dir, de les empreses, estimulant-les a participar i presentar ofertes innovadores en els processos de Compra Pública Innovadora (CPI).

BENEFICIARIS:

Empreses i organismes d'investigació, amb capacitat de proveir de solucions tecnològiques a les administracions, que vagen a presentar-se a licitacions de CPI de l'Administració Pública, amb seu social o establiment de producció situat en la Comunitat Valenciana.

DESPESES SUBVENCIONABLES:

  • Despeses de personal, incloent-hi salaris i quotes de la Seguretat Social, emprat en centres de la Comunitat Valenciana, en la mesura en què estiguen dedicats al desenvolupament del projecte. En cas de projectes d'I+D les despeses de personal podran referir-se a personal investigador, personal tècnic i altre personal auxiliar. Es limita el cost horari del personal propi subvencionable a 50 euros/hora com a màxim.
  • Despeses de contractes de recerca i desenvolupament o innovació amb centres tecnològics o d'investigació.
  • Despeses de servicis externs de consultoria i assistència tècnica destinats de manera exclusiva al projecte.
  • Despeses d'adquisició de coneixements tècnics i patents adquirits o obtinguts per llicència de fonts externes en condicions de plena competència.
  • Despeses de registre de drets de propietat industrial o intel·lectual derivats de l'execució del projecte.
  • Despeses de material fungible i subministraments similars que es deriven directament del projecte. S'exclou material d'oficina i consumibles informàtics.
  • Cost de l'informe d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa del projecte.

 

QUANTIA:

L'ajuda consistirà en una subvenció a fons perdut dels costos considerats com a subvencionables del projecte, la intensitat del qual variarà en funció del tipus d'entitat beneficiària, la consideració de les diferents activitats i partides de despesa. La intensitat d'ajuda per a cada entitat beneficiària no excedirà: a) del 50% dels costos subvencionables, per a la investigació industrial; b) del 25% dels costos subvencionables, per al desenvolupament experimental.

TERMINI: Del 16 de maig al 5 de juny de 2024

Més informació i tramitació

Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97