Oportunitats de finançament
per a empreses

Inici \

Ajudes per a l’eficiència energètica en Pime i gran empresa en el sector industrial

Oberta
Del 03/08/2019 al 30/06/2024

Energia
Terminis

Des del 3 d'agost de 2019 a 30 de juny de 2024.

OBJECTE:

Concessió d'ajudes en matèria d'estalvi i eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial, inclosa la implantació de sistemes de gestió energètica, en la Comunitat Valenciana, fomentant així la disminució de les emissions de CO₂ i d'altres emissions contaminants, la millora de la qualitat de l'aire, l'estalvi i l'eficiència energètica i el respecte al medi ambient.

 

BENEFICIARIS:

Les empreses que tinguen la consideració de PIME, o de Gran Empresa del sector industrial, que el seu CNAE 2009 es trobe dins dels establits en la convocatòria d'ajudes (del 07 al 11, del 13 al 33 i del 35 al 39). El projecte objecte de subvenció haurà de realitzar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana.

 

QUANTIA:

La quantia màxima de les ajudes serà, per a cadascuna de les actuacions, la menor de les següents:

  1. a) El 30% de la inversió elegible del projecte.
  2. b) La quantia màxima que s'establix per a actuacions d'eficiència energètica en l'article 38 Reglament (UE) Núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014. Els percentatges aplicables sobre el cost subvencionable són els següents:

- Gran empresa: 35%

- Mitjana empresa: 45%

- Petita empresa: 55%

  1. c) Un màxim de 1,5 milions d'euros per projecte.

 

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES:

- Millora de la tecnologia en equips i processos industrials: Substitució d'equips i instal·lacions, així com sistemes auxiliars consumidors d'energia, per uns altres que utilitzen tecnologies d'alta eficiència energètica o la millor tecnologia disponible a fi de reduir el consum d'energia final i les emissions de CO₂ de les instal·lacions industrials de les empreses que el seu CNAE 2009 es trobe dins dels recollits en la convocatòria d'ajudes.

- Implantació de sistemes de gestió energètica a fi de reduir el consum d'energia final i les emissions de CO₂ de les instal·lacions industrials de les empreses que el seu CNAE 2009 es trobe dins dels recollits en la convocatòria d'ajudes.

Enllaç a la convocatòria 

Tràmits i models de sol•licitud

 

Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97