Oportunitats de finançament
per a empreses

Inici \

Ajudes dirigides a millorar el nivell de ciberseguretat de les pimes a través de la iniciativa «Activa Ciberseguretat»

Oberta
Del 08/11/2023

Transformació digital
Terminis

La convocatòria romandrà oberta fins que s'esgote el crèdit pressupostari establert en aquesta.

Organisme promotor

Ministeri d'Industria, Comerç i Turisme + Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE).

OBJECTIU:
Oferir un diagnòstic i anàlisi de l'empresa i elaborar un Pla de Ciberseguretat proposta d'accions de millora concretes en innovació, recursos humans, operacions, digitalització, màrqueting i comercialització i finances.

 MODALITAT:

Aquestes ajudes tindran la consideració d'ajudes en espècie (consideració de mínimis), consistents en la recepció d'un assessorament especialitzat i personalitzat que permeta la millora dels processos de ciberseguretat de les pimes.

QUANTIA DE LES AJUDES:
La quantia individualitzada de les ajudes en espècie que es concedisquen, entesa com l'equivalent de subvenció bruta, serà de 2.140 euros.

DURACIÓ I CONTINGUTS:
El servei tindrà una durada mínima de 4 mesos i màxima de 5 mesos, amb 20 hores d'assessorament.
El termini de duració del servei d'assessorament serà d'un mínim de quatre mesos i un màxim de cinc mesos. El programa contempla 20 hores d'assessorament, amb les següents etapes:

  • 1r Diagnòstic i auditoria de l'empresa.
  • 2n Elaboració d'un Pla de Ciberseguretat, amb diseny personalitzat d'accions.
  • 3r Tallers temàtics qua ajuden a l'empresa beneficiària a definir el procès d'implantació de les accions recollides en el Pla.

 

BENEFICIARIS:

Empreses que tinguen la condició de pime, que tinguen personalitat pròpia a Espanya i estiguen legalment constituïdes i degudament inscrites en el registre corresponent. L'empresa beneficiària triarà a la consultora de la qual vol rebre l'assessorament d'entre les seleccionades mitjançant Acord Marc per al programa.

TRÀMITS, DOCUMENTACÓ i FORMULARIS:
Accessibles des de la seu electrònica de l'EOI, durant el període de presentació de sol·licituds.

Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97