Oportunitats de finançament
per a empreses

Subvencions per a ciutadania i empreses

Convocatòries obertes

Ajudes dirigides a impulsar la transformació digital a través de la iniciativa «Activa Indústria 4.0»

Oberta
Del 13/07/2023

Transformació digital
Terminis

La convocatòria romandrà oberta fins que s'esgote el crèdit pressupostari establert en aquesta.

Organisme promotor

Ministeri d'Industria, Comerç i Turisme + Escuela de Organización Industrial (Fundación EOI)

OBJECTIU:
Oferir un diagnòstic i anàlisi exhaustiva de la situació digital de partida de l'empresa i l'elaboració d'un Pla de Transformació, que incloga la definició, quantificació i priorització d'oportunitats de digitalització personalitzades.

 

MODALITAT:
Aquestes ajudes tindran la consideració d'ajudes en espècie, consistents en la recepció d'un assessorament especialitzat i personalitzat que permeta l'impuls de la transformació digital de pimes industrials a la Indústria 4.0.

 

QUANTIA DE LES AJUDES:

La quantia individualitzada de les ajudes en espècie que es concedisquen, entesa com l'equivalent de subvenció bruta, serà de 7.400 euros

 

DURACIÓ I CONTINGUTS:

La duració del servei d'assessorament serà de 4 mesos. El programa contempla 50 hores d'assessorament. L'empresa beneficiària rebrà dins de l'assessorament especialitzat els següents serveis:
1r Diagnòstic de la situació de partida de la pime en termes de maduresa digital.
2n Elaboració d'un Pla de Transformació Digital.
3r Taller grupal i tancament de la prestació del servei.

 

BENEFICIARIS:

Podran resultar beneficiàries empreses que tinguen la condició de pime i l'activitat de la qual es referisca a la indústria manufacturera, enquadrada en Secció C - Divisions 10 a 32 (CNAE 2009).

 

TERMINI:

Les empreses interessades podran sol·licitar la seua ajuda en la seu electrònica de la EOI partir del dijous 13 de juliol. La convocatòria romandrà oberta fins que s'esgote el crèdit pressupostari establit en aquesta. Les bases reguladores poden consultar-se en el BOE.

 

ENTITATS COL·LABORADORES:
L'assessorament especialitzat del Programa Activa Indústria 4.0 serà realitzat per les entitats col·laborades que han sigut seleccionades mitjançant un procés de licitació pública.
Es poden consultar el llistat d'entitats en el següent enllaç.

 

TRÀMITS, DOCUMENTACIÓ i FORMULARIS:

Accesibles desde la seu electrónica de la EOI.

Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97