Oportunitats de finançament
per a empreses

Subvencions per a ciutadania i empreses

Convocatòries obertes

Ajudes a incentius a la reducció de la jornada laboral a 4 dies o 32h setmanals i a la millora de la productivitat en les empreses per a l’exercici 2023

Propera obertura
Del 11/04/2023 al 31/05/2023

Altres
Organisme promotor

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Beneficiaris:

Les empreses privades, qualsevol que siga la seua forma jurídica. Amb centre/s de treball a la Comunitat Valenciana (excloses: base 3.2 BBRR).

Projectes subvencionables:

Els projectes de reducció de la jornada laboral i increment de la productivitat hauran de complir els requisits de la base 5 de les BBRR.
Dos tipus de projectes subvencionables:
a. Nous projectes que es presenten pel primer any de compromís empresarial de reducció de la jornada laboral ordinària a temps complet. Reducció mínima del 20% en còmput setmanal (jornades de 40h). En jornades inferiors a 40h, compromís de reducció a 32h.
b. Projectes que estiguen en el segon any de compromís, sols si incorporen personal addicional al pla de reducció aprovat.

Import de la subvenció:

5.492,19 euros per cada persona amb contracte indefinit a temps complet incorporada al pla de reducció de la jornada laboral.

Més informació

Convocatòria.

Bases reguladores.

Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97