Clàusula de protecció de dades
  • Responsable del tractament: Ajuntament de Gandia
  • Finalitat del tractament: gestionar una cita d’assessorament i/o respondre una consulta que ens haja realitzat
  • Legitimació del tractament: consentiment exprés de la persona interessada.
  • Persones destinatàries: les seues dades no es cediran a un tercer.
  • Drets: podrà exercir el seu dret d’accés a les seues dades, cancel·lació, rectificació i en el seu cas, oposició, sent suficient per això la seua comunicació en aquest sentit. Per això, podrà posar-se en contacte amb Urbalab Gandia-Ajuntament de Gandia, Àrea de Polítiques Econòmiques i Innovació, en el Carrer Fundació Vicente Ferrer, 6. 46702 Gandia o enviar un mail a www.urbalabgandia.com.
  • Informació addicional: Pot consultar la informació detallada sobre la protecció de dades en el següent link