Clàusula de protecció de dades
  • Responsable del tractament: Ajuntament de Gandia
  • Finalitat del tractament: gestionar una cita d’assessorament i/o respondre una consulta que ens haja realitzat
  • Legitimació del tractament: consentiment exprés de la persona interessada.
  • Persones destinatàries: les seues dades no es cediran a un tercer.
  • Drets: podrà exercir el seu dret d’accés a les seues dades, cancel·lació, rectificació i en el seu cas, oposició, sent suficient per això la seua comunicació en aquest sentit. Per això, podrà posar-se en contacte amb Urbalab Gandia-Ajuntament de Gandia, Àrea de Polítiques Econòmiques i Innovació, en el Carrer Fundació Vicente Ferrer, 6. 46702 Gandia o enviar un mail a www.urbalabgandia.com.
  • Informació addicional: Pot consultar la informació detallada sobre la protecció de dades en el següent link
Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97