Què és un Bootcamp?

Un Bootcamp és una metodologia intensiva d’aprenentatge enfocada a adquirir coneixements pràctics i específics relacionats amb el desenvolupament de software.

Té una duració d’entre un i tres mesos, temps en què s’imparteix el contingut necessari per a accedir a llocs de treball relacionats.

Aquesta formació està dirigida a persones que ja tenen coneixements de programació, principalment Javascript, i volen millorar les seues competències i dirigir la seua carrera cap al sector digital, fins a convertir-se en un Full Stack.

No només aprendràs programació. T’ajudarem a millorar la teua ocupabilitat i a donar-te a conéixer a les empreses de la comarca amb una jornada de networking i pràctiques en empresa.

 • És una activitat gratuïta
 • 1 mes de pràctiques en el sector

On aplicaràs les teues habilitats a projectes reals, guanyaràs experiència laboral valuosa i construiràs un sòlid portafolis professional.
(Només farà pràctiques qui haja superat la formació i acredite un nivell de coneixements suficient).

Què aconseguiràs?

 • Submergir-te en l’arquitectura de components a ReactJS.
 • Aprendre a crear interfícies web dinàmiques i reactives i a optimitzar el rendiment de les aplicacions web.
 • Obtindre una comprensió profunda de les PWA i aprendre a utilitzar service workers i unes altres tecnologies per millorar el rendiment i l’experiència de l’usuari en aplicacions web.
 • Ampliar el teu potencial i les teues capacitats com a professional del desenvolupament web per convertir-te en Full Stack.
 • Millorar la teua ocupabilitat aprenent a manejar les eines i la tecnologia que hui dia necessita qualsevol empresa.

A qui va dirigit?

 • Persones amb experiència en programació.
 •   Persones amb aprenentatge autodidacta en programació.
 • Professionals de l’enginyeria, informàtica i tècnics de formació professional.

Requisits d’accés

Condició imprescindible: coneixement i fluïdesa amb els llenguatges HTML, CSS i Javascript.

Essencial: motivació, passió i ganes d’aprendre.

Hi haurà un procés de selecció

Frontend
+ PWA

Del 13 de novembre
fins al 13 de desembre

ORIENTACIÓ
PROFESSIONAL

114, 15 i 18
de desembre

HORARIS DE
L’ACTIVITAT

De 9:00h a 14:00h

QUI HO IMPARTEIX

GeeksHubs
Academy

Duració: 100 hores
Data d’inici: 13 de novembre
Data de finalització: 13 de desembre
Itinerari formatiu: societat digital

Objectius del curs:

 • Millorar la teua ocupabilitat aprenent a manejar les eines i la tecnologia que hui dia necessita qualsevol empresa.
 • Entendre l’arquitectura de components a ReactJS tractant temes com ara el maneig d’estats complexes, l’ús de rutes dinàmiques i la integració de biblioteques i API externes.
 • Aprendre a crear interfícies web dinàmiques i reactives i a optimitzar el rendiment de les aplicacions web.

Continguts del curs:

Dev Tools
 • Visual Studio Code IDE
 • Git
 • Github
JSX
 • Atributs
 • Comentaris
React
 • Què és un framework?
 • Creació del primer projecte amb React
 • Components
 • React Hooks
Formulari i entrada d’usuari
Manejar esdeveniments
React router
Context amb React
Estil CSS: components
Data Fetching
Estil CSS de components
Verificació amb React
Redux
Desplegament amb AWS
 • Build
 • Desploy
 • Servidor
PWA
 • Avantatges
 • Tipus

Duració: 10 hores

Data d’inici: 14 de desembre

Data de finalització: 18 de desembre

Continguts:

 • Canales de cerca d’ocupació i reclutament
 • Autoocupació com a eixida professional
 • Disseny personalitzat del Mapa d’ocupabilitat

Data de realització: 18 de desembre

Objectiu:

Propiciar una trobada on les empreses que així ho precisen, puguen captar talent tecnològic entre els participants del *Bootcamp i aquests, al seu torn, puguen conéixer el flux de treball que es desenvolupa en elles.

PLACES LIMITADES. INSCRIU-T’HI JA

Procés de selecció previ. Obligatori remetre CV a urbalab@gandia.org

Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97