Han sigut aprovades en el BOP de 25 de maig les ajudes directes de l’Ajuntament de Gandia per a foment de l’activitat comercial i de prestació de serveis en el municipi de Gandia.

L’objecte d’aquesta convocatòria és pal·liar i actuar de manera immediata, davant les conseqüències derivades de la crisi econòmica provocada pel COVID-19, amb la finalitat de facilitar el manteniment de l’activitat comercial d’aquelles empreses que van suspendre els seus serveis i activitats amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma.

Poden ser beneficiaris d’aquesta subvenció les micro empreses i petites empreses, qualsevol que siga la forma jurídica (persona autònoma, CB, SC, SL, cooperatives, etc) que complisquen els següents requisits:

– Que l’activitat s’haja vist suspesa pel que es disposa en la normativa dictada durant l’estat d’alarma

– Que l’activitat suspesa no s’haja vist compensada per un augment de la facturació mitjançant un increment del volum de negoci en internet o telefònic

– Estar donat d’alta en Seguretat Social i en Hisenda en el moment de presentar la instància

– Que el lloc de desenvolupament de l’activitat es trobe a Gandia

– Que l’activitat es desenvolupe en un establiment comercial obert al públic amb una superfície màxima de 400 m. Aquesta limitació de superfície no operarà en les activitats de venda i exposició de mobles, electrodomèstics i activitats relacionades amb la pràctica esportiva en llocs tancats.

La quantia de l’ajuda ascendirà com a màxim a 1500€.

El termini per a la seua sol·licitud és des del 26 de maig fins al 22 de juny de 2020

Pots consultar les bases i accedeix a la seua tramitació

Comparteix:
Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97