Ajudes per a la transformació digital del xicotet i mitjà comerç de Gandia

 

L’Ajuntament de Gandia ha preparat una nova tanda d’ajudes dirigides al xicotet i mitjà comerç, que continuen amb el negoci malgrat les dificultats derivades, primer d’una pandèmia i ara d’una crisi energètica derivada de la guerra a Ucraïna. Dins d’aquest paquet d’ajudes, les primeres que s’executaran tenen a veure amb inversions per a la digitalització dels comerços de Gandia, amb equipament, tant en programari com en maquinari, que permet a aquests comerços millorar la gestió comercial en aspectes com la facturació, comerç electrònic o control d’existències. La partida pressupostària per a aquests ajuts és de 75.000€ i es concediran fins a esgotar el crèdit.

Amb esta línia de subvenció podreu accedir a l’adquisició de:

 1. Equipament d’adquisició obligatòria:
  Per accedir a la subvenció serà necessària l’adquisició conjunta del següent equipament:

   

  • Impressora de tiquets.
  • Lector de codi de barres.
 2. Equipament opcional:
  Adicionalment a l’equipament anteriorment assenyalat com a obligatori, serà subvencionable l’adquisició dels següents elements:

   

  • Ordinador de sobre taula (s’exclou l’adquisició d’ordinadors portàtils).
  • Monitor TPV tàctil.

El valor màxim de la subvenció serà de 1000€ per a l’adquisició de tot el conjunt d’equipament (IVA exclòs).

En cas de disposar ja d’ordinador es podrà accedir a la sol·licitud de la subvenció per a la compra de la impressora de tiquets i el lector de barres. El valor màxim subvencionable per a aquestes dues peces serà de 200€ (IVA exclòs).

L’import de la subvenció serà:

 1. Per a l’adquisició de l’equipament obligatori (Impressora de tiquets i lector de codi de barres) la subvenció serà com a màxim de 200 euros (IVA exclòs). S’inclouran a l’import de la subvenció, si escau, les despeses d’instal·lació i posada en funcionament de l’equipament adquirit.
 2. Per a l’adquisició de l’ordinador de sobre taula la subvenció serà com a màxim de 550 euros (IVA exclòs). S’inclouran a l’import de la subvenció, si escau, les despeses d’instal·lació i posada en funcionament.
 3. Per a l’adquisició del monitor TPV tàctil la subvenció serà com a màxim de 250 euros (IVA exclòs). S’inclouran a l’import de la subvenció, si escau, les despeses d’instal·lació i posada en funcionament.

Les sol·licituds d’ajudes s’hauran de presentar per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament i es podran formalitzar des del 24 de novembre de 2022 fins al 16 de desembre de 2022, tots dos inclosos.

La digitalització és un pilar fonamental per a la millora de la competitivitat dels comerços locals. Afortunadament cada cop són més els comerços i xicotetes empreses que semblen adonar-se de la necessitat de digitalitzar-se.
Un cop resolta la concessió de l’ajuda, es realitzarà un pagament únic anticipat pel 80% de l’import justificat en una factura proforma del equipament que s’adquirirà. El pagament del 20% restant s’efectuarà una vegada el beneficiari presente la justificació mitjançant la factura legal acreditativa del pagament realitzat.