Saltar la navegación

Autoavaluació

Autoavaluació

Pregunta

Vies per les quals pots realitzar una autocandidatura

Respuestas

Web de la pròpia empresa i personalment

Personalment i per e-mail

Per e-mail

Totes les anteriors són correctes

Retroalimentación

Pregunta

 L’autocandidatura és la resposta a una oferta publicada

Respuestas

Vertader

Fals

Retroalimentación