Sol·licitud d'inscripció a la iniciativa de suport al comerç local - Edició 2022

Formulari d'inscripció per a comerços


Amb la col·laboració de:

FAES SaforASSOCIACIÓ DE COMERÇ ROÍS DE CORELLA GANDIA COMERCIAL CENTRE HISTÒRIC COOP. V.ASSOC. DE COMERCIANTS PLAYA DE GANDIA

L’adhesió de comerços a la campanya Xecs Consum es tancarà a les 24 h del dimecres 05/05/2022.

L’Ajuntament de Gandia, en col·laboració amb les entitats empresarials de la ciutat, està preparant una sèrie de mesures dirigides a pal·liar en el possible els efectes de la pandèmia en el sector del comerç i els serveis.

Està prevista una futura iniciativa de suport al comerç local basada en estímuls econòmics directes al consumidor, de forma que se subvencionarà part de la compra efectuada pel mateix consumidor en alguns dels comerços locals de Gandia elegibles* i prèviament adherits.

A l’efecte d’identificar els comerços interessats a formar part d’aquestes iniciatives i estudiar la inclusió del seu establiment com a destinatari d’aquest programa en particular, EL RESPONSABLE DE CADA COMERÇ HA D’EMPLENAR EL SEGÜENT FORMULARI:

Condicions inicials per a ser elegible:

a) L’import net de la seua facturació anual no supera els 2 milions d’euros.

b) El nombre mitjà de treballadors ocupats durant l’exercici fiscal no siga superior a 10.

c) Pertànyer a alguns dels següents IAE:

6511 – PRODUCTES TÈXTILS PER A LA LLAR
6512 – PEÇES DE VESTIR I TOCAT
6513 – LLENÇERIA I COTILLERIA
6514 – MERCERIA I PAQUETERIA
6515 – PECES ESPECIALS
6516 – CALÇAT I COMPLEMENTS DE PELL
6611 – CONFECCIONS DE PELLETERIA
6522 – PRODUCTES DE DROGUERIA I PERFUMERIA
6523 – PRODUCTES DE PERFUMERIA I COSMÈTICA
6524 – PLANTES I HERBES EN HERBOLARIS
6531 – MOBLES (EXCEPTE OFICINA)
6532 – APARELLS D’ÚS DOMÈSTIC
6533 – ARTICLES DE PARAMENT FERRETERIA I ADORN
6536 – ARTICLES DE BRICOLATGE
6539 – ARTICLES LLAR N.C.O.P.
656 – BÉNS USATS (MOBLES, ROBA I UTENSILIS ORDINARIS D’ÚS DOMÈSTIC)
657 – INSTRUMENTS MUSICALS EN GENERAL I ELS SEUS ACCESSORIS
6591 – SEGELLS, MONEDES I MEDALLES COL·LECCIÓ
6592 – MOBLES I MÀQUINES D’OFICINA
6593 – APARELLS MÈDICS ORTOPÈDICS
6594 – LLIBRES, DIARIS I REVISTES
6595 – ARTICLES DE JOIERIA, RELLOTGERIA I BIJUTERIA
6596 – JOGUINES, ARTICLES D’ESPORT…
6597 – LLAVORS, ADOBS, FLORS I PLANTES
6598 – ARTICLES DENOMINATS “SEX-SHOP”
9711 – TINT, NETEJA EN SEC, RENTAT I PLANXAT
9712 – NETEJA I TENYIT DE CALÇAT
9713 – SARGIT I REPARACIÓ DE ROBES
9721 – SERVEIS DE PERRUQUERIA D’HOME I DONA
9722 – SALONS I INSTITUTS DE BELLESA
9731 – SERVEIS FOTOGRÀFICS