Saltar la navegación

Autoevaluació

Autoevaluació

Pregunta

El networking digital és l’eina que et permet tindre nous contactes a través del mòvil en el món laboral.

Respuestas

Vertader

Fals

Retroalimentación

Pregunta

Assenyala les regles per un bon Networking

Respuestas

Revelar, Saludar i despedir-se

Reciprocitat, respecte i confiabilitat

Saludar, respectar i fer compartir

Ninguna de les anteriors

Retroalimentación

Pregunta

Pautes a tenir en compte en Linkedin

Respuestas

Personalitza el missatge d'invitació i esmenta com d'on coneixes a la persona

Utilitza l'email per a connectar i comunicar-te, no per a promocionar-te

Connecta amb gent que conegues i estableix connexió en les hores laborals

Totes les anteriors són correctes

Retroalimentación