Saltar la navegación

Autoavaluació

Autoavaluació

Pregunta

El correu electrònic de Google s’anomena:

Respuestas

MailGoogle

Gmail

Goomail

Retroalimentación

Pregunta

Tots emprem les mateixes aplicacions en la nostra vida personal

Respuestas

Veritat

Fals

Retroalimentación