Saltar la navegación

Tipus de motivació

Totes les persones tenim dos tipus de motivacions: 

La motivació intrínseca

És quan l’individu acompleix una activitat pel simple plaer de fer-la, el desig per aconseguir el que un es proposa (objectius personals, autosuperació i sensació de plaer). 

La motivació extrínseca

Que depèn d’elements externs a la persona, s’associa al que es rep a canvi d’una activitat i a l’activitat en si.

Quan la motivació decau o falla podem recórrer els dos principals recursos relacionats amb l’establiment adequat d’objectius i amb la tolerància de la decepció causada per no aconseguir-ne algun. Convé dur a terme un exercici de realisme i avaluar si el que s’està intentant aconseguir és abastable. 

Si l’objectiu que es persegueix no s’aconsegueix, cal plantejar-se tornar-lo a intentar o substituir-lo. És important que les motivacions principals siguen intrínseques. És aconsellable elaborar una senzilla llista amb les motivacions principals per a convertir-les en metes menudes a curt termini. El més important és que hem de ser conscients que tot no eixirà a la perfecció, així podrem previndre la decepció davant els possibles obstacles. 

Preguntes de selecció

Pregunta

La motivació intrínseca depèn d’elements interns de la persona. 

Respuestas

Vertader

Fals

Retroalimentación

Pregunta

La motivació intrínseca depèn d’elements externs de la persona

Respuestas

Vertader

Fals

Retroalimentación