Saltar la navegación

Motivació

La motivació és el conjunt de factors que intervenen com a causa de la conducta o del mòbil de l’acció. La motivació està molt lligada als instints bàsics que garanteixen la supervivència.

Tot el que mou una persona té alguna cosa a veure amb el fet de garantir els recursos per a l’alimentació, la procreació i la integritat pròpies.


Un instint bàsic que pot determinar la forma de comportar-se quan es tracta d’afrontar els problemes, per la via de l’atac o la fugida. Per a una situació problemàtica emprenem dos tipus de conducta: enfrontar-nos al perill o bé escapant-ne per evitar qualsevol dany. En la vida quotidiana, les amenaces s’associen amb els problemes que generen l’estrés, cadascú de nosaltres decideix quina és l’opció que més li convé per a disminuir l’ansietat:o enfrontar-nos o bé evitant-ho.

Hi ha dos tipus de perfil de persones: 

  • les que es mouen per aconseguir l’èxit. 
  • les que concentren tota l’energia en evitar el fracàs.

 

Una de les causes habituals de la pèrdua d’interès es troba en l’establiment d’objectius per sota de les capacitats. Quan algú s’acomoda en excés o, simplement, se li proposen objectius poc encoratjadors, la motivació pot començar a escassejar aviat.

Repasa

Llig i completa:

La motivació és el conjunt de factors que intervenen com a causa de la conducta o del mòbil de .

Habilitar JavaScript