La selecció del personal directiu, docent i de suport es realitzarà d’acord amb les bases generals per a la selecció del personal directiu, docent i de suport de Tallers d’Ocupació. Per a això, has de complir els requisits que es definisquen en aquestes bases, que es faran públiques en la pàgina web de l’Ajuntament de Gandia, on s’estableixen els perfils, els calendaris d’entrega de documentació i el procediment.

Comparteix: